100 mill. kr til forsker- og postdoktorprosjekter i SAMKUL


Det lyses ut inntil 90 mill. kr til forskerprosjekter og inntil 10 mill. kr til postdoktorprosjekter. Det er avgjørende at SAMKUL-forskningen belyser forutsetningene for samfunnsutviklingen, ikke ulike sosiale og kulturelle fenomener i seg selv. Søknadsfrist er 18. april

Utlysningen foreligger nå her.

Ta kontakt med Forskningssekretariatet ved NFR-rådgiver Karoline Holmboe Høibo om du ønsker bistand med en eventuell søknad.
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (15.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no