Stor utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter


Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) lyser ut 450 millioner kroner over 4 år til innovasjonsprosjekter i norske bedrifter. Dette er den største utlysningen av denne typen noensinne. UiS kan være med som partner. Søknadsfrist 15. februar

BIA skal bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeidende FoU-miljøer innenfor BIA-programmets ansvarsområde.

Prosjektskisser kan sendes inn allerede fra 15.11.2011 til 5.1.2012. Potensielle søkere oppfordres om å fremme kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal. Skissen vil være et godt underlag for en dialog fram mot søknadsfristen den 15. februar.

Les mer her

For full utlysningstekst, se her
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (07.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no