Inviter en ung forsker med Yggdrasilprogrammet


Yggdrasil - mobilitetsprogram for ph.d.-studenter og yngre forskere (IS-MOBIL). Søknadsfrist: 15. februar 2012 for oppstart høst 2012

Yggdrasil mobilitetsprogram skal bidra til internasjonalisering av forskning i Norge ved å finansiere forskningsopphold i Norge for utenlandske ph.d.-studenter og yngre forskere innen alle fag. Programmet skal stimulere til å utvikle nye eller forsterke eksisterende nettverk og samtidig bidra til å gjøre Norge til en attraktiv forskningsdestinasjon for forskere tidlig i karrieren.

Programmet finansierer opphold for ph.d.-studenter og yngre forskere som er tilknyttet en institusjon for høyere utdanning og/eller forskning i følgende land (uansett statsborgerskap):

Europeiske land: Alle land inkludert alle medlemsland i Europarådet bortsett fra de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Ikke-europeiske land: Argentina, Brasil, Chile, Egypt, India, Israel, Japan, Mexico og Sør-Afrika.

Les mer


Sist oppdatert av Karoline Høibo (18.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no