Stor, men smal utlysning innenfor Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)


Det er lyst ut 70 millioner kroner til nye forskningsprosjekter innenfor tre av VAMs temaer. I tillegg lyses det ut midler til personlige postdoktorstipender. Begge utlysningene har frist 12. oktober.

70 mill. til nye forskningsprosjekter

Denne utlysningen begrenser seg til følgende tre av programmets temaer:

  • Velstand og oppslutning om velferdssamfunnet: Rikdommens paradokser?
  • Velferdsstatens tjenester
  • Boligens, bostedets og flytteprosessers betydning for inklusjon og eksklusjon

Du kan lese hele utlysningsteksten her


10 mill. til personlige postdoktorstipend

I tillegg lyses det ut 10 millioner til personlige postdoktorstipender. Denne utlysningen gjelder søknader innenfor hele VAMs område, jf. programplanens prioriterte forskningsområder og -perspektiver. Det enkelte prosjekt må gjerne kombinere flere av forskningsområdene.

Du kan lese hele utlysningsteksten her

Lenke til programmets nettsider og programplan finner du her.

Ta gjerne kontakt med rådgiver NFR-prosjektstøtte Karoline Høibo ved spørsmål eller ønske om bistand med en søknad.
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (25.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no