Nye muligheter innenfor verdens største forskningsprogram


Den 20. juli 2011 lyste Europakommisjonen ut flere nye utlysninger innenfor det 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (7RP). Dette er den største utlysning noen gang og gir derfor en unik mulighet for forskere ved UiS til å søke europeiske forskningsmidler gjennom deltakelse i europeiske samarbeidsprosjekter.

 

Det er flere utlysninger innenfor alle de tematiske områdene i samarbeid (Cooperation) og kapasitet (Capacity) delen av programmet, i tillegg til utlysninger innenfor det europeiske forskningsrådet (Ideas). 

De ulike tematiske områdene (Cooperation) i forskningsprogrammet omhandler;
- 'Health'  
- 'Food, agriculture and fisheries, and biotechnology'
- 'Information and communication technologies'
- 'Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies' 
- 'Energy'
- 'Environment (including climate change'
- 'Transport'
- 'Socio-economic sciences and humanities'
- 'Space'  
- 'Security'

Alle disse tematiske områdene har egne utlysninger. Innenfor samfunns-og humaniora programmet er det f.eks utlysninger innenfor utdanningsforskning, familieforskning, energisikkerhet for å nevne noe. Helse programmet har i år hovedfokus på aldring. Energiprogrammet har fokus på fornybar energi fra sol, vind, og bio, men også Co2 fangst og lagring. Flere aktuelle utlysninger for flere fagmiljøer ved UiS også innenfor de andre tematiske områdene.

 Årets utlysning har også spennende fellesutlysninger mellom flere av de tematiske områdene, f.eks ” The Ocean of tomorrow”.


I kapasitets- programmet (Capacity) har man følgende programmer:
- 'Research infrastructures'  
- 'Research for the benefit of SMEs'
- 'Regions of knowledge'
- 'Research potential'
- 'Science in society'  
- 'Activities of international cooperation'  

Det europeiske forskningsrådet har også tre utlysninger (Starting Independent Researcher Grants) som er rettet mot å støtte fremragende forskere som etablerer egne forskergrupper.

FP7 Calls:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

 

EU- fagenheten har i forkant av disse utlysningene holdt informasjonsmøter ved UiS, i samarbeid med forskningsrådet. Det vil også i løpet av høsten være relevante nasjonale og Europeiske møter/ informasjonsmøter hvor man kan delta innenfor de ulike tematiske områdene.  Ta gjerne kontakt med EU-fagenheten i forhold til deltakelse på disse. Vi administrerer prosjektetableringsstøtten for UiS og ved å ta kontakt med EU-fagenheten så kan man få mer informasjon om hva man kan få støtte til.   

Ta gjerne kontakt med EU- fagenheten om du har spørsmål eller er interessert i å vite mer om muligheter for deltakelse innenfor EUs forskningsprogram.


Sist oppdatert av (09.08.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no