Informasjonsdag om EUs forskningsprogram (Fp7)


I samarbeid med Forskningsrådet arrangerer UiS den 25. mai en informasjonsdag om EUs forskningsprogram (Fp7). I juli kommer det mange nye utlysninger i FP7.

- Jeg oppfordrer alle forskere ved UiS til å delta på dette møtet. Sommerens utlysning er den største noen gang og gir mange muligheter for forskere ved UiS, sier Kyrre Aas ved EU- fagenheten.

Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs rammeprogrammer har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forskernettverk og finansiering.

Norske forskere som deltar i EU-forskningen sikrer Norge verdifull tilgang på resultater og kunnskap. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglig og nasjonale grenser. Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

Program (pdf, 79 kb)

For påmelding, vennligst send en e-post til Kyrre Aas.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.05.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no