YGGDRASIL-forskere til Institutt for matematikk og naturvitenskap


I Universitetsåret 2010/2011 får fire forskere mobilitetsstipend for å komme til Institutt for matematikk og naturvitenskap ved UiS.

Den første forskeren som kommer til UiS er Mohamed Madyfra National Research Centre, Cairo. Han skal jobbe ved fagseksjonen kjemi og miljø, og starter 17. august, 2010. Mady skal forske på metoder for å gjøre produksjon av stoffer mer miljøvennlig. Han vil bruke ultralyd som alternativ oppvarmingskilde for reaksjonsblandinger.

Øke produksjon av ris
De tre resterende stipendiatene vil arbeide på Centre for Organelle Research (CORE). Gopal Chowdhary er tilknyttet Kalinga Institute of Industrial Technology i Bhubaneswar i India. I et langtidsperspektiv er målet med prosjektet hans å finne metoder for å øke produksjon av ris.

– Med dette prosjektet ønsker CORE å bruke kunnskap fra grunnforskning til anvendt forskning, sier Sigrun Reumann, professor ved CORE.

Chowdhary ankommer UiS i september, 2010.

Forskning på pepper
Maria Paz Alvarez de Morales er tilknyttet Research Centre of the Spanish Council for Scientific Research. I sitt prosjekt skal hun forske på pepperplanter og -frukter. På lang sikt er målet å finne metoder som skal gjøre pepperplantene mer motstandsdyktige mot bakterier, sykdommer og stressfaktorer som tørke og hete.  Hun begynner i arbeidet på UiS i september, 2010. Til CORE kommer også Ahmed Hamdy El-Naggar, som er tilknyttet Ain Shams University i Kairo, Egypt. Han skal forske på nitrogen og antioksidanter i planter. El-Naggar starter i januar, 2011.

Styrker samarbeid
Gjennom YGGDRASIL-programmet styrkes samarbeidet mellom UiS og forskningsinstitusjoner i andre land.

– Gjennom prosjektet kan vi opprettholde og videreføre samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, sier Reumann.

 En stipendiat kommer til Institutt for musikk og dans gjennom YGGDRASIL-programmet.


 

Sist oppdatert av (16.08.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo Forskningsrådet
YGGDRASIL-PROGRAMMET

YGGDRASIL-programmet tilbyr mobilitetsstipend til stipendiater og yngre forskere i forbindelse med forskningsopphold i Norge. Programmet, som startet opp i 2009, skal bidra til å gjøre Norge attraktivt som forskningsland. Det er dermed et viktig tilskudd blant ordninger som skal øke internasjonalisering av norsk forskning.

Forskningsrådet om YGGDRASIL