Ordning av små driftsmiddel frå Noregs forskningsråd


I statsbudsjettet for 2006 (St prp nr 1 2005-2006) blei det gitt 40 millioner kroner til ei midlertidig ordning (2006-2010) for tildeling av små driftsmiddel til vitskapleg tilsette ved universitet og høgskoler. Ordninga blei videreført i 2007, 2008, 2009 og fortsett også i 2010.

Søknadsfrist: 01.05.2010, kl. 00:00


Her kan du lese meir om Midlertidig ordning av små driftsmiddel frå Noregs forskningsråd.


 


Sist oppdatert av (04.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no