Utlysning Marie Curie Individual Fellowships


Dette er en fin mulighet for forskere som ønsker et opphold ved et annet universitet for en periode ( f.eks sabatsår) i sin karriereutvikling, og forskergrupper ved UIS som ønsker å hente inn personer fra andre fagmiljøer (kunnskapsoverføring).

Ordningen gjelder lønnsmidler for forskere som har en mer "senior profile", i det minste en dr.grad eller fire års forskningserfaring, men helst lengre fartstid. Oppholdene kan være av 12-24 måneders varighet med formål karriereutvikling og kunnskapsoverføring Det er ingen begrensning med hensyn til fagområde eller sektor i Marie Curie actions, og kontrakten omfatter kun den aktuelle forskeren og vertsinstitusjonen(e).

  • Intra-European Fellowships (IEF): For opphold i EUs medlemsland og de assosierte stater
  • International Outgoing Fellowships (IOF): Opphold i tredjeland, dvs. alle andre land enn de ovennevnte.
  • International Incoming Fellowships (IIF): Opphold i Norge for forskere fra tredjeland.

Tredjeland er altså alle andre land enn de europeiske, slik som Kina, USA, Japan, Sør-Afrika, Australia etc.etc.

Søknadsfristen for de tre individuelle stipendene under Marie Curie actions er 18. august 2009.

Mer infomasjon om utlysningene innenfor de tre Marie Curie Individual Fellowships finnes på Cordis:  

Generell informasjon om Marie Curie Actions

 

Ta gjerne kontakt med fagenheten for EU- forskning om du har spørsmål i forhold til Marie Curie ordningen. 

 

 


Sist oppdatert av (31.03.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no