Det europeiske året for kreativitet og innovasjon (2009)


Hvert år setter EU fokus på et spesielt område med stor betydning for Europa. 2008 var året for ”Intercultural Dialogue” og 2009 er ”The European Year of Creativity and Innovation”.

Kreativitet blir fremhevet som svært viktig for innovasjon og økonomisk vekst som igjen kan føre til flere og bedre jobber i Europa.

”Our main objective for 2009, the European Year of Creativity and Innovation, is to raise awareness of the importance of creativity and innovative capacity for Europeans as inviduals, but also for Europe as a whole”. (Jan Figel, EU-kommissær for udanning og kultur)

 I løpet av året så vil det være en rekke arrangement i de ulike medlemslandene og man har opprettet egne nasjonale kordinatorer som overser aktivitetene i sine egne land. I Brussel vil det også bli arrangert offentlige debatter hvor man fokuserer på kreativitet og innovasjon.  Et av temaene for disse debattene er utdanning og kunnskapssamfunnet, og man vil se nærmere på hvilke ferdigheter som blir viktige for fremtidens Europa.  

 Temaet spenner vidt så det er mulig å finne aktiviteter relatert til dette året i de fleste EU programmene, slik som forskningsprogrammet (7RP), livslang læringsprogrammet (LLP) og strukturprogrammene.

 EU har også laget en egen hjemmeside hvor man kan følge aktivitetene: http://www.create2009.europa.eu/index_en.html


Sist oppdatert av Kyrre Aas (13.01.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Mobilitetsstipend

Stipendbasen

EU/NFR R&D unit

The EU/NFR R&D unit is a joint initiative between the University in Stavanger (UiS), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Hospital University (SUS) and Stord/Haugesund University College (HSH). The unit will provide services in order to help the owners to realise an increased success towards FP7 and NFR (Research Council Norway).  Read more

Director EU/NFR R&D unit
Troels Jacobsen
Phone: +47 51 83 30 63
Cell phone: +47 907 83 101
Mail: troels.jacobsen@uis.no

Adviser - EU
Kyrre Aas
Phone : +47 51 83 30 36
Cell phone : +47 954 18 650
Mail : kyrre.aas@uis.no

Adviser - NFR
Vibeke Bull
Phone : +47 51 83 30 71
Cell phone : +47 926 37 902
Mail: vibeke.bull@uis.no