ECIU lederutviklingsprogram 2018


Rekrutteringen til ECIU lederutviklingsprogram har startet! Meld din interesse innen 20. januar.

Hovedformålet med ECIU Leadership Development Programme er å bidra til lederutvikling for de deltagende ECIU-universitetene ved å gi en strukturert læringserfaring for en gruppe utvalgte ledere / potensielle ledere.

I løpet av programmet vil deltakerne reflektere over de spesielle egenskapene og utfordringene for ledelse og mestring som finnes i et universitetsmiljø og få utdypet sin kunnskap om viktig politisk utvikling av europeisk høyere utdanning.

Programmet er strukturert rundt strategiske prosjekter som er skreddersydd for de spesielle interessene til årets vertsuniversiteter (UiS, Tampere University of Technology og Hamburg University of Technology). Prosjektarbeidet utføres i samarbeid med en gruppe deltakere fra de andre universitetene mellom og i forlengelse av seminarene. Prosjektarbeidet suppleres med forelesninger om europeisk høyere utdanning, lederskap, endringsledelse og personlig utvikling samt et rollespill om strategisk universitetsutvikling.

Programmet har fått gode tilbakemeldinger fra tidligere UiS-deltakere. Samtidig har våre deltakere ulike synspunkt på krav til arbeid og oppnådd læringsutbytte, avhengig av nåværende funksjoner og tidligere kompetanse. Potensielle kandidater anmodes derfor om å sette seg inn i utfyllende informasjon om programmet. Se flyer (pdf) og brosjyre (pdf). Du oppfordres også om å ta kontakt med tidligere deltakere fra UiS (klikk University of Stavanger nederst på siden)

I 2018 vil de tre seminarene ta plass i:
Brussel (UiS er vertskap), 29 mai – 1 juni 2018
Tampere, 25 – 28 september 2018
Hamburg, 13 – 16 november 2018 (i forbindelse med møte i ECIU Executive Board)

Dersom du er interessert i å bli nominert til neste års lederutviklingsprogram, vennligst ta kontakt med din nærmeste leder innen 20. januar 2018. Den endelige nominasjonen vil bli besluttet på rektormøtet den 29. januar. Avhengig av pågang fra de andre institusjonene så vil UiS kunne melde på 2-4 deltakere.

Programavgiften (3 000 € pluss reise- og overnattingskostnader) må betales av den aktuelle enhetene du er ansatt i. For mer informasjon, vennligst kontakt ECIUs lokale koordinator, Bjarte Hoem eller organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (17.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
ECIU logo
European Consortium of Innovative Universities

The ECIU is a consortium of research universities established in 1997. Today the foundation has eleven European members and a associate partner in Mexico. The University of Stavanger became a member of the consortium in 2012.

Contact information and steering groups:

Board Member
Marit Boyesen, Rector

Innovation in Teaching and Learning
Dag Husebø, Prorector

Entrepreneurship and Societal Impact of Research
Troels Jacobsen, Director of Innovation and Research

EU policy
Kyrre Aas, Senior Advisor, FIA

Local coordinator
Bjarte Hoem, Head of International Office