NORHED


Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development (NORHED) er Norads program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning i lav- og middelinntektsland (LMICs).

Mål
Programmets overordnede mål er å bidra til kapasitetsbygging innenfor høyere utdanning og forskning som et middel for å redusere fattigdom og fremme bærekraftig samfunnsutvikling i samarbeidslandene. NORHED baseres på likeverdige partnerskap mellom institusjoner i samarbeidslandene og i Norge. Det legges stor vekt på utdanning i programmet (i hovedsak master og Phd). NORHED vil bli finansiert av Utenriksdepartementet og administrert av Norad.

UiS  er hovedpartner i to NORHED  prosjekt i Malawi, samarbeidspartner er University of Malawi

For mer informasjon om programmet se Norad sin nettside om NORHED

For mer informasjon ta kontakt med  internasjonal fakultetskoordinator ved ditt fakultet : oversikt


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (26.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
NORHED

NORHED programsider hos Norad

 

Oversikt over Low and Middle Income Countries (LMIC's)

 


Faktaark om programmet:

Generell info
Tematiske område


Koordinator for UiS:
Internasjonalt kontor