• Statistikk

    (16.11.2017) Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus som inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for styringen av universiteter og høgskoler i Norge


  • Statistikk

    (06.03.2012) Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et datavarehus som inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for styringen av universiteter og høgskoler i Norge