• Bofu-plan for Arkeologisk museum vedtatt

  (12.02.2010) Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok på dagens styremøte universitetsdirektørens handlingsplan for Balansert omstilling for utvikling for Arkeologisk museum.

   
 • Bilde av Benedikt Jager som overrekker underskrifter til Aslaug Mikkelsen

  Rektor fikk underskrifter mot språknedlegging

  (09.02.2010) Rektor Aslaug Mikkelsen fikk i dag overlevert 2268 underskrifter mot nedlegging av språkfagene fransk, spansk og tysk ved UiS.

   
 • Portrett av Per Ramvi

  Årsregnskapet viser fortsatt Bofu-behov

  (08.02.2010) Regnskapet for 2009 viser et merforbruk i totalregnskapet på 11,3 mill. kroner og et merforbruk på statsbevilgningen på 0,2 mill. De underliggende tall viser ytterligere forverring av forholdet lønn/driftsmidler, og dermed et fortsatt behov for omstillingsprosessen Bofu.

   
 • Flyfoto av campus

  Styret behandler Bofu-plan

  (08.02.2010) I styresaken om Balansert omstilling for utvikling (Bofu) legger universitetsdirektøren frem en handlingsplan med noen tiltak som får umiddelbar virkning og andre som krever mer utredning. Alle enheter omfattes av handlingsplanen.

   
 • UiS-logo

  Språkfag opp i styret

  (08.02.2010) Styret ved UiS behandler fredag 12. februar universitetsdirektørens forslag om nedlegging av tre studietilbud i fremmedspråk: Bachelor, årsstudium og fordypning i fransk, spansk og tysk.

   
 • Bofu-innspillene er klare

  (13.01.2010) Nå kan du lese Bofu-rapportene til de ulike enhetene på universitetet.


 • Hum behandlet forslag til omstilling

  (23.12.2009) Fakultetsrådet ved Det humanistiske fakultet behandlet Bofu-forslaget tirsdag 22. desember.


 • Dekan Tor Hauken

  Fakultetsrådet ved Hum behandler Bofu-forslag

  (18.12.2009) Nedlegging av tre språkfag og samordning av undervisningsressurser er de viktigste forslagene til omstillingstiltak ved Det humanistiske fakultet (Hum).

   
 • Bilde av dekan Marit Boyesen.

  SV behandlet Bofu på fakultetsråd

  (16.12.2009) Fakultetsrådet på SV ga onsdag støtte til store deler av innholdet i tiltaksplanen i forbindelse med «Balansert omstilling for utvikling», Bofu. Etter tilbakemeldinger fra rådet vil fakultetsledelsen likevel se nærmere på blant annet forslagene om reisestopp og FoU-tid.

   
 • Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger

  Balansert omstilling for utvikling på Arkeologisk museum

  (16.12.2009) På bakgrunn av høyere utgifter enn inntekter generelt ved Universitetet i Stavanger, har UiS-styret vedtatt å iverksette tiltak for å sikre en balansert omstilling for utvikling (Bofu). Alle enheter er bedt om å foreslå tiltak for enheten til universitetsdirektøren innen 31.12.09. Arkeologisk museums forslag innebærer å redusere avhengigheten av oppdragsmidler.

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 11 til 20 av totalt 27 artikler
 
Balansert omstilling for utvikling

UiS har større aktivitet enn penger. Derfor har styret igangsatt prosjektet Balansert omstilling for utvikling (Bofu) som skal gå over tre år.

Denne nettsiden vil bli fortløpende oppdatert med informasjon om fremdrift. Ledere ved hver enhet har ansvar for informasjon om omstilling for sin egen enhet.

Tjenestemannsorganisasjonene blir løpende orientert av sentralt hovedavtaleutvalg.

Se menyen til venstre for mer informasjon.