Forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet


På disse sidene kan du finne informasjon om forskningssaker og utlysninger - beregnet på ansatte på fakultetet. Hvis du har meldinger eller saker som du gjerne vil spre, kontakt oss!

 

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (16.06.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Kontaktpersoner:

Prodekan for forskning:
Rudy Garred
rudy.garred@uis.no

Faglig leder phd-programmene:
Utdanningsvitenskap og
Lesevitenskap/Literacy Studies

Ingrid Nielsen
Tlf. 51 83 32 43
ingrid.nielsen@uis.no

Forskningsadministrasjon:
FoU generelt
Marianne Trå, rådgiver
Tlf. 51 83 15 17
marianne.traa@uis.no

Forskerutdanning/phd
Solveig Röwekamp, førstekonsulent
Tlf. 51 83 36 24
solveig.rowekamp@uis.no

Audny Molnes, førstekonsulent
Tlf. 51 83 27 38
audny.molnes@uis.no

Jeanette Rollheim, rådgiver
(permisjon til januar 2019)