Representasjon og besøk


Universitetet i Stavanger mottar årlig flere delegasjoner og enkeltbesøk, ansatte og lærere på utveksling fra utenlandske institusjoner.

UiS vil ta vel imot de aller fleste som ønsker å besøke universitetet, men vil ved behov prioritere besøk som enten er i tilknytning til eksisterende samarbeid eller som vil lede fram til konkrete samarbeidsplaner hos fagmiljøene.

Besøk til ledelsen og/eller sentralt nivå ved UiS, og besøk som dekker over mer enn ett fakultet, koordineres sentralt, enten fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen (SKA) eller Internasjonalt kontor, avhengig av formålet med besøket. Dersom besøket utelukkende gjelder ett fagmiljø, eller ett fakultet, vil ansvaret ligge til det/den aktuelle fakultetet/instituttet/avdelingen, men Internasjonalt kontor og/eller SKA kan bistå med råd og informasjonsmateriale.

På disse sidene finnes praktiske råd og tips om denne typen besøk, beregnet på ansatte og fagmiljøer som skal ta imot besøk fra utenlandske delegasjoner

Praktiske råd og tips ved mottak av delegasjonsbesøk
Prinsipper - hvem tar vi imot?
Mal for planlegging
 


Sist oppdatert av Celine Nygaard (16.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol