Felles gradssamarbeid (Joint Degrees)


Felles gradssamarbeid er institusjonelt samarbeid om utvikling og drift av studieprogram som eies i fellesskap av flere. Programmet krever et omfattende og forpliktende samarbeid på mange nivå, og bidrar stort til internasjonalisering av høyere utdanning.

I St. meld. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanninga blir felles gradssamarbeid listet på førsteplass blant viktige tiltak for internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Dette viser betydningen og prioriteringen av fellesgrader og felles studieprogram fra politisk hold.

Universitetet i Stavanger deltar pr. 1.1.2012 i én fellesgrad, og strategiplan for UiS 2011-2020 viser at målet er at dette tallet skal vokse. Utdanningsutvalget har derfor godkjent en egen veileder / håndbok som gir informasjon, veiledning og rutinebeskrivelser om/for de forskjellige fasene av arbeidet med en fellesgrad på bachelor- og masternivå ved UiS. Veilederen er utarbeidet som en hjelp til vitenskaplige og administrativt ansatte som arbeider med eller vil komme til å arbeide med fellesgrader.

Veileder for utvikling og drift av fellesgrader på bachelor- og masternivå ved Universitetet i Stavanger (PDF)

For informasjon om fellesgrader, kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av (13.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol