Avtale- og programforvaltning


På disse sidene finner du informasjon om forvaltning av de mest aktuelle avtaletypene og -programmene ved Universitetet i Stavanger, samt retningslinjer for hvordan ditt fagmiljø inngår en avtale om studentutveksling eller deltar i et utvekslingsprogram.

Bilaterale avtaler
Institusjonsavtaler, Studieprogramavtaler, Avtalestrategi
NORPART
Studentmobilitet på Master og PhD nivå mellom  høyere utdanning i Norge og i utviklingsland
ERASMUS+
EUs program for utdanning, ungdom og idrett
NORDPLUS-programmet
Nordisk mobilitet og utdanningssamarbeid, Nordlys
Nord-Amerikaprogrammet
Partnerskapsprogram, Prosjektmidler
Russlandsprogrammet
Utdanningsprosjekter
NORHED
Kapasitetsbygging globalt, Forskningsbaserte utdanningsprosjekter
UTFORSK
Internasjonalt utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika

Hvorfor avtaler?
Studentmobilitet skal i følge nasjonal strategi og UiSs egen strategi for studentmobilitet finne sted innenfor programmer og avtaler. Dette bidrar til samarbeid mellom institusjoner og sikrer forutsigbare og kvalitetsikrede opphold for studentene.

Mobilitet knyttet til programmer og avtaler kan også bety stipender for de norske og/eller internasjonale studentene. Kun studentmobilitet innenfor programmer og avtaler gir uttelling på UiSs budsjett gjennom mobilitetstilskudd fra departementet.

Om avtale- og programtypene
Det finnes ulike grader av samarbeid om internasjonalisering av studier. "Study abroad"-avtaler (under "bilaterale samarbeidsavtaler") er den enkleste formen for internasjonalt samarbeid. Fellesgrader med felles vitnemål er den mest integrerte formen for samarbeid. Hvilken form for samarbeid som er mest hensiktsmessig, må vurderes i det enkelte tilfelle.

Internasjonalt kontor kan gi råd og bistand i spørsmål om alle former for internasjonalt utdanningssamarbeid.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (03.10.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Håndbok for avtaleforvaltning IK

Internasjonalt kontor ved UiS har utarbeidet en håndbok for forvaltning av utvekslingsavtaler med partnere i utlandet.

Håndboken har fokus på registrering og vedlikehold av informasjon i FS og Public360.

Håndbok - versjon 2 (pdf)