Instituttråd


På disse sidene vil du finne informasjon knyttet til instituttrådene ved TN.

Instituttrådene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet vil legge ut møteplan, oversikt over medlemmer, innkallinger, sakspapirer og referat på disse sidene.

Instituttrådet gir instituttleder råd i følgende saker:

  • Strategiske planer på instituttets fagområde
  • Instituttets studietilbud
  • Områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling
  • Instituttrådet skal også høres i ad hoc-saker som har strategisk betydning for instituttet 
     

Institutt for data- og elektroteknologi (IDE)

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP)

Institutt for energiressurser (IER)

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM)

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM)

Institutt for matematikk og fysikk (IMF)

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP) 


Sist oppdatert av Marianne Sun May Per (06.09.2018)

Skriv ut artikkel print symbol