• B-BALÆR og B-BALÆD - intern mobilitet

    (20.02.2018) Presentasjon av intern mobilitet for studieprogrammene B-BALÆR og B-BALÆD. Presentasjonen er utarbeidet med basis i 'Oversikt I' i Ceres sine rapporterings- og datavarehustjenester for studieprogramledere.


  • B-BALÆR og B-BALÆD - utvidet oversikt

    (19.02.2018) Denne utvidede presentasjonen av programmene B-BALÆR og B-BALÆD har hentet tall fra Ceres sine rapporterings- og datavarehustjenester for studieprogramledere.


  • B-BALÆR og B-BALÆD - oversikt

    (18.02.2018) I oversikten for programmene B-BALÆR og B-BALÆD presenteres tall fra Ceres sine rapporterings- og datavarehustjenester for studieprogramledere.