"Si ifra!"-systemet på studentsidene


Høsten 2017 fikk UiS et nytt, nettbasert tilbakemeldingssystem for studenter. Det heter "Si ifra!"

«Si ifra»-sidene kan studentene sende inn melding om alt fra mindre feil og mangler ved læringsmiljøet, til alvorlige og kritikkverdige forhold. De kan også gi ros for ting som er verdt å ta vare og bygge videre på.

Tidligere fantes det to ulike innmeldingssystem, som lå under menypunktene Varsel og mobbing og trakassering og Gje beskjed! på student.uis.no. Disse er nå erstattet av de helt nye «Si ifra»-sidene. 

De nye nettsidene er utviklet av en arbeidsgruppe som ble satt ned av rektor tidligere i høst. Den besto av ansatte fra Utdanningsavdelingen, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen og HR, samt lederen for studentorganisasjonen StOr. Innspill fra studenter ble vektlagt i prosessen.

Målet med de nye sidene er å samle og forbedre denne typen informasjon og forbedre funksjonaliteten, slik at det blr enklere for studenter å melde ifra.

Det nye systemet skal også sikre god oppfølging av meldingene som kommer og gi bedre oversikt over hva slags, og hvor mange, saker som blir meldt inn.

Gå til Si ifra-sidene


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (14.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol