Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 14. september 2018


Møtet avholdes i Arne Rettedals hus, rom AR T-401 (styrerommet) kl. 13:30-16:00.

Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 14. september 2018:

MERK: Første time av møtet er avsatt til opplæring av nye utvalgsmedlemmer. Det er ikke nødvendig for medlemmer med god kjennskap til utvalgets funksjon og virkemåte å delta på denne første delen av møtet. Faste observatører kan delta dersom de ønsker det, men det er ikke anledning for ytterligere observatører til å delta på denne delen av møtet. Ordninært møteløp starter med strategisk tema kl. 14:30. 

Se også kjøreplan for møtet.

Møteboken for møtet ble publisert 02. september 2018.

Sakslisten er godkjent av StOr og av utdanningsdirektøren 31. august 2018.

Siden vedlikeholdes av Stig Selmer-Anderssen

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (04.10.2018)

Skriv ut artikkel print symbol