Styrer, råd og utvalg ved Fakultet for utøvende kunstfag


Dette er de gjeldende styrer, råd og utvalg ved UK fra og med 1. august 2017.

Det nåværende fakultetsstyret er valgt og oppnevnt for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021. Styret er sammensatt av faglige og administrative representanter, studentrepresentanter og eksterne representanter.

Styreleder: Per Harald Nilsson

Sekretariat

Dekan: Morten Wensberg

Fakultetsdirektør: Stig Åge Solemsli

Ekstern:

Birthe Myhrstad

Vitenskapelig:

Lise K. Meling

Tor Yttredal

Tore Johansen

Bettina Smith

Teknisk/administrativ:

Rønnaug Bakke

Student representant:

Studentrådsleder

Vara representanter:

Vitenskapelig:

1.vara: Per Zanussi

2.vara: Stein Inge Brækhus

Teknisk/administrative:

Merete Bru Frantzen

Student representant:

Anna Fauchald Hartmann

Innkallinger og referater

Mandat og møteregler

 

Studie og kvalitetsutvalg:

Leder for utvalget er Prodekan for utdanning:

Leith Symington
 

Sekretariat:

Studiekoordinatorer:

Rønnaug Bakke

Merethe Bru Frantzen

Avdelingsledere:

Jens T. Larsen

Harald Eikaas

Studentrepresentant:

Vetle A. Laupstad

Anna Fouchald Hartman


Sist oppdatert av Agnete in't Veld Bendiksen (07.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol