• Undervisningsterminar 2018 - 2019

  (23.04.2018) Utdanningsutvalet (sak46/17) har fastsett undervisingsterminar for studieåret 2018 - 2019.


 • Et studieprograms livsløp

  (01.02.2018) Her kan du se et flytdiagram over studieprogrammets livsløp.


 • Gjennomgang av studier

  (01.02.2018) Kunnskapsdepartementet har bedt institusjonene om å sikre at nye kvalitetskrav i redigerte forskrifter blir innarbeidet i studiene innen utgangen av 2018.


 • Revidere akkrediterte studier

  (01.02.2018) Kunnskapdepartementet krever at alle høyere utdanningsinstitusjoner jevnlig evaluerer sitt studietilbud. Her finner du inforamsjon om kravene som stilles, hvordan gå frem og retningslinjer og prosedyrer for revidering.


 • Akkreditere og etablere studium

  (01.02.2018) Her finner du informasjon om hvordan du skal gå frem ved utvikling av nytt studium. Utdanningsutvalget har fastsatt retninglinjer. Kunnskapsdepartementet og NOKUT stiller krav om kvalitet i studiene som etableres.


 
Gjennomgang av studier 2018

Det er opprettett et team som kan bistå fakultetene ved studiegjennomgangen.

Det er utarbeidet egne maler for rapportering av gjennomgang av studiene. Last ned og følg veiledningen. Leveres i eget saksområde i P360.

MAL Rapport om revidering av bachelorstudium ved Universitetet i Stavanger

MAL Rapport om revidering av masterstudium ved Universittt i Stavanger

MAL Rapport om revidering av ph.d.-studium ved Universitetet i Stavanger