• Studieretten- opphør

    (26.03.2018) Her finner du informasjon om når studieretten kan opphøre og våre rutiner i den forbindelse.


  • Endre utdanningsplan

    (13.12.2017) Her finner du mer informasjon om hva en utdanningsplan er og hjemmelsgrunnlag for endring av utdanningsplanen,herunder innpass, utvidet studierett, overgang og permisjon.