• Publisering av eksamensoppgaver og sensorveiledning

  (30.04.2018) Her er hva regelverket sier om å legge ut tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning til disse.


 • Obligatoriske arbeidskrav

  (31.01.2018) Enkelte emner har krav om godkjent obligatoriske arbeidskrav som vilkår for å gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav kan være innleveringer, laboratorieøvinger o.l.


 • Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

  (31.01.2018) 


 • Politiattest

  (31.01.2018) Det følger av universitet- og høyskoleloven § 4-9 at studentene må legge frem politiattest ved opptak til studium der de i forbindelse med obligatorisk praksisstudier, klinisk underivsning kommer i kontakt med mindreårige, pasienter eller andre.


 • Informasjon og tidsfrister om eksamensplanlegging

  (11.12.2017) Her finner du informasjon om hvem som gjør hva under eksamensplanleggingen, samt de viktigste tidsfristene


 • Tilrettelegging av eksamen

  (11.12.2017) Her vil du finne retningslinjer for saksbehandlingen når en student søker om tilrettelegging på eksamen og utdrag fra forskriften som viser hjemmelsgrunnlaget.


 • Digital eksamen

  (11.12.2017) Her kan du lese mer om digital eksamen


 • Gyldig fravær

  (10.12.2017) Når det kommer inn en søknad om gyldig fravær må det ses hen til reglene og vilkår for godkjenning av gyldig fravær. Her vil det fremgå hvilke tilfeller som gir grunnlag for gyldig fravær og dermed hvorvidt studenten vil ha rett på kontinuasjonseksamen.


 • Fusk under eksamen eller annen prøving

  (10.12.2017) Her finner du informasjon om hva som er å regne som fusk/forsøk på fusk og hvordan vi skal håndtere slike saker


 • Sensur

  (09.12.2017) Både kunnskapsdepartementet og Universitets- og høgskolerådet har gitt viktig informasjon til sektoren vedrørende sensur.


 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler