Veileder for studieadministrativt arbeid


Opptak

Frister, statistikk, saksbehandling, semesterstart.

 

Betaling og registrering

Oppmelding, egenbetaling, studentbetaling.

 

Eksamen

Digital eksamen, Inspera, tilrettelegging,

gyldig fravær, fusk, sensur, vitnemål,

politiattest, skikkethetsvurdering, arbeidskrav.

 

Klager

Saksgang, klagenemndas kompetanse, type klager.

 

Endre utdanningsplan

Permisjon, innpass, overgang, utvidet studierett,

opphør av studierett.

 

Utdanningskvalitet

Akkrediteringsprosessen, evaluering, emnebeskrivelser.

 

Internasjonalisering

Studentutveksling, programmer, besøk, avtaler.

 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (28.08.2018)

Skriv ut artikkel print symbol