Årshjul


Her finner du årshjul for henholdsvis Styret, Utdanningsutvalget og Læringsmuljørutvalget.

Styrets årshjul

Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalgets årshjul


Sist oppdatert av Heidi Fosse Mathisen (16.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Undervisningsterminer


Undervisningsterminer 2017-2018