UiS innfører Sikker Digital Postkasse


Fra sommeren 2017 sender UiS brev til studentene gjennom digital postkasse.

Som ledd i regjeringens arbeid med digitalisering av offentlig sektor vil Universitetet i Stavanger gå over til å sende utgående post digitalt i stedet for papir til universitetets studenter. Sikker digital Postkasse SDP er en tjeneste utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT Difi. Tjenesten gir offentlige virksomheter mulighet for å sende brev som tidligere gikk som papirpost digitalt til mottakerens private digitale postkasse. Dette er en sikker, miljøvennlig og økonomisk måte for virksomheten å distribuere post på.

Ansatte ved Universitetet i Stavanger kan sende post gjennom denne kanalen gjennom Public360 og FS. Tjenesten vil også gjelde som ekspederingskanal for en rekke andre offentlige institusjoner som mottakeren er i kontakt med.

Mer informasjon om digital postkasse finner du her:  https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse 

Universitetet i Stavanger vil være blant nærmere 400 offentlige virksomheter som vil sende brev gjennom digital postkasse.

Følg med på denne siden for å holde deg oppdatert om utvidet funksjonalitet av SDP.

Information in English. 


Sist oppdatert av Enis Laja (21.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol