Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 07. november 2017


Møtet avholdes i Arne Rettedals hus, rom AR T-401 (styrerommet) kl. 14:00-16:00.

Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 07. november 2017 publiseres fra 31. oktober 2017. Saker får klikkbar lenke når saksframlegg er publisert, eller en lenke til bakgrunnsmateriale. Saker som ikke har saksdokument har ikke klikkbar lenke.

Møtet avholdes i rom 401 i Arne Rettedals hus.

LU 28/17 Godkjenning av innkalling

LU 29/17 Møtebok fra læringsmiljøutvalet 12. september 2017

LU 30/17 Strategisk tema: Utvikling av læringsmiljøet – eksempel fra petroleumsgeologi. Blir presentert i møtet.

LU 31/17 Studiebarometeret 2016 - oppfølging og tiltak

LU 32/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

LU 33/17 Studentombudet

LU 34/17 Pilot i master i energi, miljø og samfunn

LU 35/17 Rapport fra Universell 2017. Muntlig rapport i møtet. Programmet kan leses her.

LU 36/17 Sensur våren 2017

LU 37/17 Plan for læringsmiljøets arbeid i 2018

LU 38/17 StOr orienterer

LU 39/17 Utdanningsdirektøren orienterer

LU 40/17 Eventuelt

Møtebok 7. november 2017


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (23.11.2017)

Skriv ut artikkel print symbol