Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 12. september 2017


Møtet avholdes i Arne Rettedals hus, rom AR T-401 (styrerommet) kl. 14:00-16:00.

Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 12. september 2017 publiseres 1. september 2017.

Referat fra møtet publiseres normalt en uke etter møtet.

 

LU 21/17 Innkalling, møtebok 23. mai 2017 og eventuelt

LU 22/17 Strategisk temasak: Arbeidet med skikketsnemnda
                Dosent Egil Gabrielsen legger fram saken i møtet.

LU 23/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

LU 24/17 Gjennomføring av Studiebarometeret 2017

LU 25/17 StOr orienterer

LU 26/17 Utdanningsdirektøren orienterer

LU 27/17 Eventuelt

Møtebok 12. september 2017

 


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (14.09.2017)

Skriv ut artikkel print symbol