Om medarbeider-undersøkelsen 2017

 

Endelig svarprosent: 83 %

Støttemateriell for ledere