Årsrapport 2016


 

Læringsmiljøutvalget ved UiS

 

Årsrapport 2016

med plan for 2017

 

 

 

 

Årsrapporten er fastsatt av Læringsmiljøutvalget 14.02.2017

 

 

 

Innhold:

Kapittel 1: Om rapporten

1.1: Hensikt og bakgrunn

1.2: Rapportens innhold

Kapittel 2: Læringsmiljøutvalget

2.1: Utvalget og dets arbeidsområde

2.2: Utvalgets sammensetning og arbeidsform 

Kapittel 3: Utvalgets rapport for 2016

3.1: Utvalgets oppgaver og arbeidsformer

3.2: Universell utforming av studie- og læringsmiljø

3.3: Læringsmiljøet og kvalitetssystemet

3.4: Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene

Kapittel 4: Plan for 2017

4.1: Organiseringen av læringsmiljøarbeidet

4.2: Læringsmiljøet i kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet

4.3: Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse

 

Utskrift av årsrapporten i pdf-format: LU Årsrapport 2016.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.02.2017)

Skriv ut artikkel print symbol