Saksliste for Læringsmiljøutvalgets møte 4. april 2017


Møtet ble avlyst.

Sakslisten for Læringsmiljøutvalgets møte 4. april 2017  ble publisert 21. mars 2017.

  • LU 11/17 Innkalling, møtebok og eventuelt 04.04.2017
  • LU 12/17 Budsjettinnspill 2018
  • LU 13/17 Tema for UU-LU fellesseminar 2017
  • LU 14/17 Evaluering av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging
  • LU 15/17 Justering av utvalgsrollene i LU
  • LU 16/17 Læringsmiljøet og den nye læringsplattformen
  • LU 17/17 Læringsmiljøet i UiS Strategi 2017-2020
  • LU 18/17 StOr orienterer 04.04.2017
  • LU 19/17 Utdanningsdirektøren orienterer 04.04.2017

Som konsekvens av at møtet ble avlyst, er ingen av disse saker publisert eller behandlet.

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (30.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol