5.2: Årsrapporter


Mye av institusjonens arbeid med kvalitet skjer innenfor en årssyklus (kalenderår eller studieår). Arbeidet med kvalitet er fullt integrert i den øvrige virksomheten. Planene for arbeidet med kvalitet inngår i virksomhetens ordinære planer, og rapportering av arbeidet med kvalitet finnes i virksomhetens ordinære rapporter.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol