4.5: Studentevalueringer


Dette kapitlet beskriver hvordan studentevalueringer inngår i arbeidet med kvalitet.

Studentenes evalueringer står som et sentralt element i arbeidet med kvalitet i utdanningene, både i Norge og i hele det europeiske høyere utdanningsområdet (European Higher Education Area - EHEA).

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) fastsetter (som det eneste direkte lovfestede krav til institusjonenes kvalitetssystemer) at «Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring» (i § 1-6 Kvalitetssikring). Europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdannelse omfatter at studentenes evalueringer skal inngå i den løpende monitorering såvel som periodiske gjennomgang av programmene.

Studentevalueringene utgjør dermed en stor andel av arbeidet med kvalitet, og håndboken beskriver hvordan disse evalueringene inngår gjennom seks underkapitler:

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)  

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (25.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol