4.3: Endre et studietilbud


I dette kapitlet beskrives arbeidet med studiekvalitet når et studietilbud skal endres.

Arbeidet for å ivareta kvaliteten når et studietilbud endres er beskrevet i retningslinjene for emne- og studieprogramarbeid:

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger (250 kB).

Hovedtrekkene er at de fleste endringer av/i studietilbud til og med 60 studiepoeng kan fastsettes av dekan selv, mens de fleste endringer av/i studietilbud over 60 studiepoeng gjøres av styret selv.

Det er mulig å gjøre en del mindre endringer i et emne eller studium uten at studiet må akkrediteres på nytt. Detaljene for dette framgår av retningslinjene.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol