4.2: Utvikle og etablere nytt studietilbud


I dette kapitlet beskrives arbeidet med studiekvalitet når det utvikles og etableres nye studietilbud.

Ved universitetet i Stavanger ivaretas kvaliteten i utvikling og etablering av nye studier gjennom universitetets særskilte retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid:

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger (250 kB).

Det er også utarbeidet en egen veiledning og mal for dette arbeidet:

Mal og veiledning for søknad om akkreditering og etablering av studium ved Universitetet i Stavanger (212 kB).

Sentrale aktiviteter og milepæler i utviklings- og etableringsprosessen er disse:

  • Ideutvikling
  • Søknad om utredningstillatelse
  • Utredningstillatelse gitt
  • Utredning
  • Søknad om akkreditering og etablering
  • Akkreditering gitt
  • Etablering besluttet

Retningslinjene er for tiden under revisjon. Arbeidet utføres av universitetets arbeidsgruppe for revisjon av studieprogramarbeid (AGRR). Arbeidsgruppa har laget et prosessdiagram for arbeidet med studieprogram, og dette er behandlet av de sentrale utvalg (UU og LU).

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)  


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (07.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol