4.1: Studieprosessene


I dette kapitlet beskrives studieprosessene med hovedvekt på hvordan arbeidet med studiekvalitet inngår i prosessene.

Universitetets prosessmodell ble fastsatt i 2003. Den skiller mellom utviklingsprosesser, gjennomføringsprosesser, studentrelasjoner og støttende prosesser. Utdanningsløpene deles i faser langs en tidsakse. Fasene omfatter studentrekruttering, opptak, studiestart, gjennomføring av emner og program, studieavslutning og kandidatoppfølging.

Dette kapitlet har informasjon om studieprosessene og utdanningsløpenes sentrale faser.

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.) 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (20.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol