1.5: Organiseringen av kvalitetsarbeidet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet


Kvalitetsarbeidet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet organiseres dels på fakultetsnivå og dels på instituttnivå, slik det er beskrevet for nedenstående områder.

 

1.5.1: Roller og ansvar

1.5.2: Organisasjonskart over kvalitetsarbeidet

1.5.3: Organisering av kvalitetsarbeidet på fakultetsnivå

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (18.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol