1.4: Det humanistiske fakultet


Kvalitetsarbeidet på fakultetene organiseres dels på fakultetsnivå og dels på instituttnivå. Organisering, roller og ansvar på fakultetsnivå samt generelt for instituttene er beskrevet nedenfor.

[Beskrivelse av organisering, roller og ansvar i kvalitetsarbeidet ved fakultetet.]

Spesifikke beskrivelser for det enkelte institutt nås gjennom lenkene nedenfor.

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol