1.2: Institusjonens roller og ansvar


 

1.2.1: Styret og ledelse

 • 1.2.1.1: Styret
 • 1.2.1.2: Institusjonsledelsen
 • 1.2.1.3: Studentene

 

1.2.2: Stab og sentrale organ

 • 1.2.2.1: Forskningsutvalget
 • 1.2.2.2: Klagenemnda
 • 1.2.2.3: Læringsmiljøutvalget
 • 1.2.2.4: Studentombudet
 • 1.2.2.5: Utdanningsutvalget
 • 1.2.2.6: Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring
 • 1.2.2.7: Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • 1.2.2.8: HR-avdelingen
 • 1.2.2.9: Strategi- og kommunikasjonsavdelingen
 • 1.2.2.10: Universitetsbiblioteket
 • 1.2.2.11: Utdanningsavdelingen

 

1.2.3: Eksterne aktører og interessenter

 • 1.2.3.1: Regionale samarbeid og aktører
 • 1.2.3.2: ECIU - det europeiske konsortiet av innovative universiteter
 • 1.2.3.3: EHEA - det europeiske høyere utdanningsområdet
 • 1.2.3.4: Kunnskapsdepartementet
 • 1.2.3.5: NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • 1.2.3.6: UH-nett vest - universitets- og høyskolenett vest
 • 1.2.3.7: UHR - universitets- og høyskolerådet

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol