5: Kvalitetsoppfølging og rapportering


Kvalitetsrapporteringen synliggjør resultatene av arbeidet med kvalitet, og danner samtidig utgangspunktet for det videre kvalitetsarbeidet. Rapporteringen omfatter så vel planer, som status, og oppfølging.

Kvalitetsrapporteringen omfatter alle virksomhetens nivåer, fra student til styre, og alle aktiviteter som inngår i studieprosessene. Rapporteringen tjener flere hensikter i kvalitetsarbeidet. Den skal:

 • Dokumentere den foreliggende kvalitetstilstanden, slik at det greit kan vurderes om kvaliteten er tilfredsstillende.
 • Dokumentere det arbeidet som er gjennomført, slik at det greit kan vurderes om arbeidet med kvalitet har hatt et tilfredsstillende omfang og at det har vært rettet mot de viktigste områdene.
 • Dokumentere måloppnåelsen og resultatene av arbeidet over tid, slik at det greit kan vurderes om kvalitetsutviklingen har vært tilfredsstillende.
 • Dokumentere den planlagte utvikling av kvaliteten framover, slik at det greit kan vurderes om arbeidet som er planlagt er gitt en tilfredsstillende tidsplan og tilstrekkelige ressurser, og at det er rettet mot de viktigste områdene.

5.1: Dokumentasjonskrav

 • 5.1.1: Kvalitet og dokumentasjon
 • 5.1.2: Tilgjengelighet og finnbarhet
 • 5.1.3: Universell utforming av innhold og omgivelser
 • 5.1.4: Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

 

 

5.3: Andre rapporter

 • 5.3.1: Tematiske rapporter
 • 5.3.2: Tilsynsrapporter
 • 5.3.3: Aktivitetsrapporter

 

5.4: Avvik 

 • 5.4.1: Avviksmelding og -rapportering
 • 5.4.2: Avviksoppfølging
 • 5.4.3: Tiltak og tiltaksoppfølging

Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (21.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol