4: Studiene


I dette kapitlet har vi samlet informasjon om hvordan vi arbeider med sikring og utvikling av kvaliteten i våre studietilbud.

Kapitlet starter med en oversikt over studieprosessene, og har deretter egne underkapitler for arbeidet med kvalitet i utvikling og etablering av nye studietibud, innenfor endring av studietilbud, i gjennomføring av studietilbud, gjennom studentevaluering, samt gjennom tilsyn med studietilbudene.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)  


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (09.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol