3: Eksamen


Eksamen utgjør et sentralt element i kvalitetssikringen i høyere utdanning. Det er gjennom sine eksamensresultater studentene dokumenterer sine kvalifikasjoner og det oppnådde læringsutbyttet.

Enhver eksamensvurdering angir om kandidaten har bestått eller ikke har bestått. Mange eksamener bedømmes i tillegg med en karakter. Vurderingsuttrykket (karakteren) angir om (og i hvor stor grad) kandidatens prestasjon viser at kandidaten besitter kompetanse ut over minimumskravene. 

3.1: Om eksamen (generelt)

 • Rammer og definisjoner
 • Overordnet organisering og universitetets sentrale tjenester
 • Sentrale prosesser og koordinering
 • Lokal organisering
 • Oppfølging og arkiv

 

3.2: Om eksamen (for studenter)

 • Rammer og definisjoner
 • Skriftlig eksamen (i eksamenslokaler)
 • Hjemmeeksamen
 • Andre eksamenstyper og -former
 • Spesielt for det enkelte fakultet

 

 3.3: Om eksamen (for faglærere)

 • Rammer og definisjoner
 • Skriftlig eksamen (i eksamenslokaler)
 • Hjemmeeksamen
 • Andre eksamenstyper og -former
 • Spesielt for det enkelte fakultet

 

3.4: Om eksamen (for administratorer)

 • Rammer og definisjoner
 • Skriftlig eksamen (i eksamenslokaler)
 • Hjemmeeksamen
 • Andre eksamenstyper og -former
 • Spesielt for det enkelte fakultet

 

 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.) 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (20.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nytt om eksamen

Ny eksamens- forskrift

Styret vedtok 10. mars 2016 nye eksamensforskrifter for UiS, gjeldende fra 1. august. Du kan lese de nye eksamensforskriftene på Lovdata:

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger, av 10. mars 2016 (trer i kraft 1. august 2016)

Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger, av 7. mars 2013 (oppheves 1. august 2016)

 

Digital eksamen

Ved Universitetet i Stavanger ble det gjennomført totalt 49.248 eksamener i 2015. Av disse ble 6.893 (14 %)gjennomført som digital eksamen.  Tallet inkluderer omfatter alle eksamener, inkludert hjemmeeksamen, bachelor- og masteroppgaver. Av de totalt 36.305 kandidatene som hadde skriftlige skoleeksamener i 2015, leverte 4.017 studenter digitalt, slik at 11% av skriftlige skoleeksamener var digitale i 2015.

Fra 2016 skal alle hjemmeeksamener gjennomføres digitalt. Universitetet arbeider målrettet for å øke andelen skoleeksamener som gjennomføres digitalt, men arbeidet møter blant annet en del kostnadsmessige utfordringer knyttet til infrastrukturen.