2: Akkreditering


For at et studium skal kunne tilbys som høyere utdanning må det være akkreditert av godkjent akkrediteringsorgan.

Innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet er det gjennom akkreditering av studiene det sikres at studietilbudet oppfyller alle krav som stilles gjennom de europeiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring i høyere utdanning så vel som de krav som stilles i det enkelte lands nasjonale lovverk.

Arbeidet knyttet til akkreditering står dermed sentralt i institusjonens kvalitetsarbeid.

 

2.1: Krav

  • Lover og forskrifter
  • Lokale retningslinjer

 

 

2.3: Om studieakkreditering

  • Akkreditering i Norge, innenfor det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA), og globalt
  • Hvem som kan akkreditere 

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (29.07.2016)

Skriv ut artikkel print symbol