1: Organiseringen av kvalitetsarbeidet


Kapitlet om organiseringen av kvalitetsarbeidet er delt i seks underkapitler.

 

1.1: Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

  • Ved institusjonen og enhetene
  • I studietilbudene

 

1.2: Organisasjonskart over kvalitetsarbeidet

  • Oversiktskart
  • Faglige og administrative linjer
  • Prosessene i kvalitetsarbeidet

 

 

1.4: Organisering av arbeidet på institusjonsnivå

  • Organiseringen av kvalitetsarbeidet i styre og ledelse
  • Organiseringen av kvalitetsarbeidet i stab og sentrale organ
  • Organisering av arbeidet nasjonalt
  • Organisering av arbeidet internasjonalt

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (14.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol