Om håndboken


I dette kapitlet er det arbeidet med selve håndboken og bruken av håndboken som beskrives, heller enn arbeidet med kvalitet.

Håndboken tar utgangspunkt i tre hovedgrupper av brukere, som beskrevet i kapitlet om Generell oppbyning nedenfor. De tre hovedgruppene er studentene, de vitenskaplelig ansatte, og de administrativt ansatte.

Bakgrunn og oppbygning

  • Generell oppbygning
  • Kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet
  • Publiseringsplattform

 

 

«Jeg tror nok denne siden kan forbedres litt, ja.»  (Åpner skjema for tilbakemeldinger og forbedringsforslag. Du må være på kampusnett for å benytte tjenesten.)

Redaktør: Utdanningsdirektøren      Vedlikehold: Kvalitetskontoret


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (17.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol