Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved UiS

 

Årsrapport 2015

med plan for 2016

 

 

 

 

Fastsatt av Læringsmiljøutvalget 23.02.2016

 

 

 

Innhold:

Kapittel 1: Om rapporten

1.1: Hensikt og bakgrunn

1.2: Rapportens innhold

Kapittel 2: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

2.1: Utvalget og dets arbeidsområde

2.2: Utvalgets sammensetning og arbeidsform 

Kapittel 3: Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets rapport for 2015

3.1: Bruk og utvikling av kvalitetssystemet

3.2 Universell utforming

3.3 Det digitale læringsmiljøet i studieprogrammene

3.4 Arbeidet i utvalget og samarbeid mellom de sentrale utvalg

Kapittel 4: Plan for Læringsmiljøutvalget for 2016

4.1: Utvalgets oppgaver og arbeidsformer

4.2: Universell utforming av studie- og læringsmiljø

4.3: Læringsmiljøet og kvalitetssystemet

4.4: Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene

 

Utskrift av årsrapporten i pdf-format: KLU Årsrapport 2015.pdf

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (09.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol