Løpende planer, saksområder og prosesser med tilknytning til læringsmiljøet ved UiS


Universitetet har til enhver tid en rekke løpende planer, saker og prosesser som kan innvirke på læringsmiljøet. Her finner du lenker til en del slike områder som læringsmiljøutvalget følger spesielt nøye. Listen og de ulike områdene oppdateres løpende, og listen har sist oppdaterte område øverst.


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (29.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol